Komponenty

         Tak jako se dům skládá ze součástí, tak i jednotlivé stanice, ať už jsou to stanice pro změkčování, odželezňování nebo odstranění dusičnanů, se skládají z jednotlivých komponentů.

Zajímá vás více informací o komponentech k úpravě vody?
Nabízíme poradenství ZDARMA.
Kontaktujte nás!

1) Hlavou celého zařízení je automatická řídící jednotka, která kontroluje jak samotnou úpravu vody, tak i jednotlivé fáze regenerace náplně. Jedná se o plně automatický komponent, který se přišroubuje na sklolaminátovou lahev s filtrační náplní. Naše firma nejčastěji využívá řídících jednotek RX 79B, RX 73 typu duplex pro nepřetržité provozy, RX65 pro malé změkčovací stanice nebo RX 67B, která se používá při odstraňování železa. Jednotlivé řídící jednotky se liší dimenzí připojení. Např. RX 79B se připojuje v dimenzi 3/4“, zatímco ostatní řídící jednotky se na přívod vody připojují v dimenzi 1“. Pokud máte v domácnosti trubky vedeny v dimenzi 1“ a doporučíme Vám řídící jednotku v dimenzi 3/4“, není v tom problém. Snadno se to vyřeší redukcí.

2) Dalším důležitým prvkem zařízení je sklolaminátová lahev. Tu volíme podle objemu filtrační náplně (dle parametrů tvrdosti vody, denní spotřeby). Lahev je tvořena válcovou částí, která je nahoře uzavřena závitovým hrdlem zpravidla 2  1/2“, u větších lahví 4“. Spodní část lahve je opatřena plastovým podstavcem, který se dá odejmout. Velikost lahve je uváděna v coulech [“], např. lahev 7“x13“, kde 7“ je průměr lahve a 13“ její výška.

Sklolaminátové lahve vyhovují potravinářským požadavkům a jejich rozměry jsou udávány ve všech zemích dle norem.
Maximální provozní teplota: 40°C (při vyšších teplotách se volí lahve jiného materiálu vhodné pro teploty do 85°C)
Maximální pracovní tlak: 6 bar.
 

3) Uvnitř lahve najdeme filtrační směs, která se liší podle toho, co chceme z vody odstranit. Jestli pouze tvrdost - katex, železo a mangan - pyrolox, birm, dusičnany - anex nebo společně tvrdost, železo i mangan - ecomix. Podle vstupních parametrů vody volíme při sestavování stanice vhodnou náplň.

4) Pokud je třeba náplň regenerovat, přidává se solná nádoba, tzv. solanka. Jedná se o nádobu ze silného plastu, která obsahuje plastovou ochrannou trubku s výřezy ve spodní části, plovák pro kontrolu dopouštění vody, rošt a přepadový ventil. Solanky používáme o objemech 70, 145 nebo 200 l.

5) Dále se přidávají 2 typy hadic. 1/2“ odpadní hadice pro vypouštění vody při fázích regenerace a hadice 3/8“ používaná pro sání solného roztoku z tabletové regenerační soli ze solanky.

6) Uvnitř sklolaminátové lahve je přidaná také stoupací trubka s horním a spodním perforovaným sítkem. Jak je vidět ze schématu, voda do lahve proniká horním sítkem, je upravována na náplni a trubkou ve středu lahve odtéká ze stanice již voda upravená. Sítko slouží také jako částečná ochrana před částicemi náplně.

Popis procesu úpravy

Zajímá Vás více informací o komponentech k úpravě vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!
Komponenty (i celá zařízení) k úpravě vody naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz.