Odstranění tvrdosti vody

           Jak jste se jistě dočetli už na předchozích stránkách, naše firma se zabývá problémem tvrdé vody a hlavně tím, jak se tohoto problému účinně zbavit. Chcete prodloužit životnost Vašich spotřebičů, praček, myček, varných konvic? Nabízíme Vám změkčování vody formou iontoměničové výměny, kterou si na následující straně popíšeme...

Zajímá Vás více informací o odstranění tvrdosti vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!

Odstranění tvrdosti vody formou iontoměničové výměny 

           Tato úprava vody pro odstranění tvrdosti vody formou iontoměničové výměny je v dnešní době velmi oblíbená a také velice rozšířená. Ve své podstatě se jedná o  jednoduchý, ale zároveň efektivní způsob úpravy vody. Za dobu svého využívání je to léty prověřená technologie, která při správném použití dává kvalitní a snadno ověřitelné výsledky na výstupní, upravené vodě. Základem této technologie jsou pryskyřice, které zabezpečují iontovou výměnu a díky svému chemickému složení a struktuře jsou vysoce odolné. Tvoří je pevné, ve vodě nerozpustné kuličky nebo granulát s vysokou odolností. Při kontaktu s vodou, a to je také pro nás jejich nejdůležitější vlastnost, mají schopnost vyměňovat ionty.
          Celý proces výměny můžeme jednoduchým způsobem ukázat přímo na změkčování vody. Iontoměničovou náplní je naplněna sklolaminátová lahev, která je buď samostatnou jednotkou s přidanou solnou nádobou, nebo je vnitřní součástí obalu celého zařízení. Sodné ionty náplně se při průtoku vody dostávají do kontaktu s ionty vápníku a hořčíku, které jsou ve vstupní vodě rozpuštěny a jsou zachycovány náplní, která odevzdá své sodné ionty. Podstatou je tedy to, že náplň z vody stahuje ionty vápníku a hořčíku a vyměňuje je za ionty sodné (kationty Ca2+ a Mg2+ se vymění za kationt Na+ nebo H+). Jakmile ale iontoměničová náplň odevzdá všechny své sodné ionty, dojde k ukočení výměny. Náplň je nutné oživit, zregenerovat, aby se vrátila její funkce a mohli jste úpravnu i nadále využívat v plném rozsahu. Pro regeneraci náplně se používá roztok vytvořený z tabletové soli. K tomuto účelu se používá klasická kuchyňská sůl, která musí být slisována do tablet, tedy tzv. tabletová regenerační sůl, pro nejvyšší účinnost. Při procesu regenerace dochází k opačnému procesu. Náplň ve sklolaminátové lahvi je promývána vodou a je nasáván roztok tabletové soli.

         Při  změkčování vody iontoměničovou náplní se nyní z vody odstraní vápník + hořčík, ale všechny žádoucí součásti zůstanou ve vodě obsaženy!

         Zařízení určená pro změkčování vody  jsou sestavována a řešena pro koncového uživatele tak, aby zásoba tabletové regenerační soli potřebná pro obnovení funkcí náplně byla časově dlouhodobá a stanice mohla pracovat zcela automaticky. Nutné je pouze včas doplňovat tabletovou sůl, aby jí byla stále dostatečná zásoba pro další regenerace. Pokud by regenerace nebyla provedena včas a správně, tedy s dostatečným množstvím regenerantu, může dojít ke snížení účinnosti náplně a výstupní voda nebude mít požadované parametry zaručené výrobcem.

Zařízení pro odstranění nežádoucí tvrdosti vody
         Námi dodávaná filtrační hmota je certifikována pro použití pro pitnou vodu, stejně jako v potravinářství. Životnost iontoměničové náplně je 7- 9 let. Celková doba životnosti ale záleží na mnoha faktorech a také na provozu změkčovací stanice. Musí být dodržováno pravidlo, že náplň změkčovacího zařízení nesmí být vystavena působení mrazu. Jakmile k tomu dojde, hrozí nebezpečí poškození jednotlivých granulek náplně a také ztráta funkce.

         Pokud dojde k poškození mrazem, nebo ke ztrátě funkce náplně, je nutné ji vyměnit. S problémem výměny náplně Vám pomohou naši pracovníci.
      Tvrdost vstupní vody a množství iontomeničové náplně ve sklolaminátové lahvi ovlivňuje množství vody, které je stanice schopna upravit před vyčerpáním kapacity.

Zajímá Vás více informací o odstranění tvrdosti vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!
Zařízení pro odstranění tvrdosti vody naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz.