Filtrační hmoty

          Filtrační hmoty jsou různé a každá se také využívá na odstranění jiného problému. Rozlišujeme filtrační materiály, které dokáží odstranit pouze tvrdost, železo a mangan, dusičnany, ale využíváme i takovou, která dokáže odstranit jak železo a mangan, tak současně i tvrdost. V nabídce máme i další typy náplní, jako je třeba polovypálený dolomit pro zvýšení pH vody nebo aktivní uhlí, které odstraňuje nežádoucí zápach nebo také chlor. Všechny výše popsané typy náplní můžeme nabídnout pro úpravu Vaší vody.

Zajímá Vás více informací o filtračních hmotách k úpravě vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!

1) Filtry na tvrdou vodu - Filtrační materiál pro odstranění tvrdosti se nazývá katex. Silně kyselá pryskyřice, která zabezpečuje iontovou výměnu a díky svému chemickému složení a struktuře je vysoce odolná. Tvoří ji pevné, ve vodě nerozpustné kuličky nebo granulát s vysokou odolností. Při kontaktu s vodou, a to je také pro nás jejich nejdůležitější vlastnost, mají schopnost vyměňovat ionty. Tyto živice jsou syntetického původu a k dispozici máme typ certifikovaný pro použití ve styku s pitnou vodou dle Vyhlášky 254/2004 Sb

Tato směs nesmí být vystavena působení mrazu, jinak ztrácí své účinky.
Balení: 25 l
 
2) Pro odstranění železa a manganu používáme dva typy médií, Birm nebo Pyrolox.

           Pyrolox, látka používaná pro úpravu vody téměř 75 let, s velmi vysokou odolností  je tvořena granulkami 90% oxidu manganičitého, přírodně těženého a kromě železa a manganu dokáže odstranit také sirovodík. Všechny tyto částice jsou oxidovány a následně zachycovány na filtračním loži. Pyrolox funguje v podstatě jako katalyzátor. Usazené částice jsou odstraňovány proplachem vodou, není zapotřebí žádného dalšího činidla, ani regenerace tabletovou regenerační solí, jak je tomu u změkčovacích stanic. V tomto případě se nežádoucí nečistoty z náplně jen vymyjí vodou a následně je náplň opět připravena k dalšímu použití. Před prvním použitím a vůbec uvedením celého zařízení s touto černou filtrační hmotou do provozu doporučujeme provést proplach. Pyrolox má oproti hmotě Birm větší rozsah pH.
            Můžeme ho použít také společně s dalšími typy úprav, jako je provzdušňování, chlorování nebo ionizace. Jedná se o velmi těžký materiál, proto doporučujeme nejprve stanici umístit a teprve poté naplnit odželezňovací zařízení.

Barva: černá
Specifická hmotnost: 3,8
Objemová hmotnost: 1,924 g/l
pH: 6,5 – 9 (6,5 – 8,2)
Hloubka lože: doporučená hloubka je 46 cm, ale také v závislosti na daném pužití a kvalitě upravované vody
Balení: 13,6 l 
 
            Birm je stejně jako Pyrolox katalyzátor a odstraňuje z vody železo a mangan, tedy jejich vyfiltrovatelné sraženiny, které jsou pak vodou vymývány. Stejně jako u výše zmíněného odpadá jakákoliv nutná regenerace solí či manganistanem draselným a další přidávání chemických prostředků.  I přes nízké nároky jsou v provozu známy jeho vynikající výsledky, které jsou obnovovány pouhým proplachem vodou.

Barva: černá
Koeficient shodnosti: 1,6
pH: 6,8 – 9 v případě výskytu manganu 8 – 8,5
Výška lože: 750 – 900 mm min.
Rozpínavost lože (proplach): 20 – 40%
Balení: 28,3 l
 

3) Pro odstranění současně parametrů tvrdosti, železa a manganu využíváme filtrační hmoty Ecomix. Jedná se v dnešní době o velmi moderní filtrační hmotu, která dokáže odstranit železo, mangan, tvrdost, amoniak, ale také přírodní organické sloučeniny. Tato filtrační směs se při úpravě vody rozdělí do 5 filtračních vrstev, což je velmi efektivní způsob úpravy vody.
          Mezi výhody Ecomixu patří vysoká účinnost pro odstranění železa a manganu, téměř 99%. Dále se vyznačuje velmi nízkou spotřebou tabletové regenerační soli, je to pouze 100 g soli na 1 l média nebo také nižšími náklady oproti jiným technologiím.
          Pracuje v několika stupních úpravy vody. Nejprve odstraní železo a mangan, poté vodu změkčí, dále zbaví vodu organických sloučenin a v posledním kroku odstraňuje amoniak.

Balení: 25 l

Pracovní podmínky: ECOMIX-A 
Tvrdost: < 750 mg/l CaCO3                         Železo: < 15 mg/l
Mangan: < 3 mg/l                                         COD (KMnO4): < 16 mg/l
Amoniak: < 4 mg/l                                        TDS: < 4000 mg/l
Provozní teplota: 4-40 °C                             pH: 5-10
Optimální hloubka lože: 800 mm

Průtok: 20-25 m/h
Průtok proplachnu (15-20 min): 13-15 m/h
Průtok regenerační (45-65 min): 3-5 m/h
Průtok oplachu (15-20 min): 20-25 m/h
Volný objem lože: > 40%

4) Polovypálený dolomit používáme pro zvýšení pH vody zejména proto, abychom vodu připravili pro použití dalších úprav. Vstupní surová voda má často velmi nízké pH, které neodpovídá rozsahu filtračních médií. pH je velmi důležitý ukazatel, který určuje kyselost nebo zásaditost vody. Jakmil se pH dostává do nízkých hodnot, jsou ohroženy všechny kovové části a dochází k postupnému blednutí barev. Aby se všemu mohlo dobře předejít, používají se filtry s drceným polovypáleným dolomitem. Stanice skládá z řídící jednotky, která se může použít ruční nebo automatická časová, která provádí pouze proplach dolomitu. Dolomit se používá v různě velkých frakcích. Dolomit se prodává většinou v balení 50 kg, popř. 25 kg.

5) Pokud Vaše voda zapáchá, má nevyhovující barvu, obsahuje chlor a podobně, je nejvhodnější použít účinků aktivního uhlí, které všechny tyto nedostatky vyřeší. Aktivní uhlí je tvořeno nepravidelnými úlomky, tvarovanými do formy válěčků a jemného prachu. Jedná se o velmi dobrý adsorbent. Vysoká mechanická odolnost a výroba důsledně zajišťují minimální prašnost, poskytují čistou manipulaci s materiálem a minimální otěr během praní. Je snadno smáčeno, čímž je zajištěna nízká ztráta během plnění a zpětného praní. Rovnováha mezi transportními a adsorbčními póry zajišťuje maximální výkon v širokém záběru použití. Stejně jako dolomit nebo např. Pyrolox se i aktivní uhlí pouze proplachuje pro znovuobnovení svých funkcí. Aktivní uhlí je baleno v pytlích po 25 kg, což odpovídá objemu 56 litrů.

Zajímá Vás více informací o filtračních hmotách k úpravě vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!
Filtrační hmoty, které odstraní nežádoucí problémy vody naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz.