Odstraňování dusičnanů

Ve vodě se vyskytuje mnoho nežádoucích příměsí. Kromě tvrdosti nebo železa obsaženého ve vodě se můžete potýkat i se zvýšeným obsahem dusičnanů. Dusičnany jsou součástí jednoho z důležitých cyklů na planetě Zemi, tzv. dusíkového cyklu, proto jsou v menším množství obsaženy vlastně všude a nejsou škodlivé. Bohužel stále více majitelů vrtů a studní se musí potýkat s jejich zvýšeným výskytem a to díky občasným únikům odpadních vod nebo zvýšeným hnojením s obsahem ledku.
Nebezpečí dusičnanů (NO3-) vyplývá z možnosti jejich změny v zažívacím traktu člověka na toxické dusitany (NO2-). V případě tzv. dusičnanové alimentární methemoglobinaemie (DAM) u kojenců dochází k tomu, že dusitany reagují s jejich krevním barvivem, hemoglobinem, na methemoglobin, který není schopný přenášet kyslík. Proto jsou zvláště nebezpečné pro malé děti a zejména kojence. Z tohoto důvodu jsou udávány limitní hodnoty pro dusičnany při použití vody jako kojenecké 15 mg/l. Pro dospělé jsou hodnoty tohoto limitu vyšší téměř trojnásobně, jedná se o limit 50 mg/l.
Bohužel dusičnanů se nezbavíme pouhým převařením vody. Mezi nejčastější metody jejich odstranění patří iontová výměna, při které dochází k výměně dusičnanů za chloridy. Stanice pro odstranění dusičnanů jsou instalovány na hlavním přívodu vody, v menším provedení je můžeme umístit i k jednotlivým odběrným místům.
Vedle zvýšeného obsahu dusičnanů je důležité sledovat i obsah chloridů. Jejich limitní hodnota je dvojnásobně vyšší než u dusičnanů, je to 100 mg/l, ale mezní hodnota je 250 mg/l. V praxi se ukazuje, že iontová výměna dusičnanů Stejně jako obsah dusičnanů, je ve vodě sledován i obsah chloridů. Jejich limitní hodnotou je 100 mg/l, přesněji jejich nevyšší mezní hodnota je 250 mg/l. Z praxe můžeme říci, že tato iontová výměna dusičnanů za chloridy je možná do množství dusičnanů cca 100 – 120 mg/l. Při vyšších hodnotách dusičnanů, než jaké jsou dány vyhláškou, je nejlepší využít služeb reverzní osmózy, která je schopná snížit dusičnany z hodnoty až 450mg/l na limit 50 mg/l. Kojeneckou vodu, s limitním obsahem 15 mg/l, je schopna vytvořit ze vstupní vody o obsahu cca 140 mg/l dusičnanů.
Pokud se chcete zbavit dusičnanů ve Vaší vodě, existuje na to podobný postup, jako je změkčování vody, kdy voda protéká přes iontoměničovou náplň, v tomto případě tzv. anex. Stejně jako náplně pro odstraňování tvrdosti se i tato náplň musí po vyčerpání své kapacity zregenerovat roztokem chloridu sodného, tedy z regenerační tabletové soli. Pro odstraňování dusičnanů používá naše firma syntetickou živici, která na sebe váže skupinu NO3- a uvolňuje anionty Cl-.
Stejně jako u změkčovací stanice i tady kontroluje celý proces řídící jednotka a automaticky vpouští celou stanici do jednotlivých fází regenerace.
Aby Vaše voda neměla konečný obsah dusičnanů 0 mg/l, což také není pro lidské tělo dobré, doporučujeme ke stanici přidat tzv. bypass. Tím zajistíme regulovatelný obtok, kdy můžeme část surové vody smísit s vodou upravenou a tím určité množství dusičnanů do vody vrátit. Takto se dá snadno splnit norma 50 mg/l dusičnanů a nezvedneme přitom obsah chloridů.
Pokud je navrhována stanice pro rodinný dům, kde není obsah dusičnanů příliš vysoký a konečný objem filtrační náplně nepřesáhne 30 litrů, může se sestavit stanice kompaktní, kdy obal celého zařízení slouží jako solná nádoba, která skrývá sklolaminátovou lahev a řídící jednotku. Toto provedení je vhodné zejména do koupelen. Pokud ale zařízení bude umístěné v suterénních prostorách nebo se jedná o stanici pro průmyslová odvětví, volí se jiný typ. Stanice je potom složena přímo ze sklolaminátové lahve, která není nijak omezena objemem, řídící jednotkou a přidanou solnou nádobou pro přípravu regeneračního roztoku z tabletové soli.

Nabídku jednotlivých zařízení naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz