Úprava vody ze studny

Úprava vody ze studny je většinou nutností, které není radno se vyhýbat. Kvalita vody zřídka kdy odpovídá požadavkům na nezávadnou vodu vhodnou k pití. Nejprve je třeba provést rozbor vody ze studny. Jen tak budeme vědět, jakou úpravu vody je třeba zvolit zrovna ve vašem případě.

Zajímá Vás více informací o domácí úpravě vody ze studny? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!

Nejčastější problémy vody ze studní

Pravděpodobně se bude jednat o jeden z následujících problémů:

Pokud tedy již z rozboru víme, s jakým konkrétním problémem se voda ve studni potýká, je třeba zamyslet se nad příčinou. Často to může být nedodržení vzdálenosti studny od žumpy, jímky, kravína nebo hnojeného pole. Nebo může být na studni nevhodné víko a také do ní může prosakovat povrchová voda skrze plášť, který není vodotěsný. Studna nemusí mít ani vyhovující čerpadlo, které do vody uvolňuje rez. Anebo se voda používá nárazově a tak v ní vznikají různé usazeniny.

Návrh úpravy vody na míru

Následně pak volíme způsob úpravy vody, který je nejvhodnější k odstranění konkrétních zjištěných závad. Aby studniční voda mohla být používána jako pitná, musí splňovat požadavky na kvalitu pitné vody, které stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhláškou.

Například nadlimitní množství bakterií lze odstranit UV lampou nebo dávkovacím čerpadlem, které udržuje vodu bakteriologicky nezávadnou. Složitěji se řeší železitá voda ve studni, která bývá nejčastějším neduhem vrtaných studní. Jde o zvýšenou přítomnost železa a manganu. Podle obsažených hodnot navrhneme vhodný filtr na vodu ze studny. Tvrdou vodu obsahující vodní kámen můžeme změkčit iontoměničem, který na sebe váže vápník a hořčík. S tímto problémem se nejčastěji potýkají zase studny kopané. Dokážeme ale odstranit i třeba dusičnany a jiné nadlimitní hodnoty, které se mohou vyskytnout ve vodě.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás a my najdeme vhodné řešení i pro vás. Ať už jím má být domácí úpravna vody ze studny nebo jen volba vhodného filtru.

Zajímá Vás více informací o domácí úpravě vody ze studny? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!
Mechanické filtry na vodu ze studny naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz.