Odželeznění vody

Jak poznáte, že Vaše voda obsahuje nežádoucí železo a mangan?.... Jak se říká, už na první pohled....

Pro vysoký či zvýšený obsah železa je typická tvorba rezivých, červených a načervenalých či do oranžova zbarvených povlaků, které ale nemusíte vidět hned. Objevují se většinou až po nějaké době, často po ohřátí vody. Dochází pak k zanášení trubek, kde jsou tvořeny tvořeny pevné usazeniny a krusty, které brání průtoku vody do praček či myček. Se železem mají potíže spíše vlastníci vrtaných studen, než lidé využívající městský vodovod. Železo rozpuštěné ve vodě v podobě železnatých iontů nevidíme, ale po styku se vzduchem začíná železo reagovat a vzniká hydroxid železitý, který je nerozpustný a tvoří známé a obtěžující povlaky. I malé koncentrace železa mohou způsobit problémy např. se zvýšeným počtem kolonií bakterií, kdy při jejich úhynu voda zapáchá a poté není vhodná ani k použití pro užitkové účely.

Zajímá Vás více informací o odželeznění vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!

Pro mangan, který se ve vodě vyskytuje v podobě manganatých intů, jsou typické naopak mastné skvrny, které se objevují na hladině a snižují kvalitu pitné vody, nechávají stopy na prádle apod.

Norma pro pitnou vodu udává max hodnoty pro tyto prvky následující:
Fe 0,2 mg/l
Mn 0,05 mg/l

Odstranění železa a manganu je důležitým krokem pro další úpravy vody jak za pomoci reverzní osmózy, tak i při samotném změkčování vody. Kousky vysráženého železa mohou poničit jednotlivé součásti změkčovacích zařízení, jejích řídících jednotek, ucpat přívodní hadičky atd.
Pro jejich odstranění nabízíme několik řešení. Použít se dají filtrační média, která odstraňují přímo železo a mangan, nebo současně s nimi se zbavíte i tvrdosti.

Naše firma ve většině případů využívá filtračního média PYROLOX nebo stejně tak známého média BIRM.

Pyrolox, látka používaná pro úpravu vody téměř 75 let, s velmi vysokou odolností je tvořena granulkami 90% oxidu manganičitého, přírodně těženého a kromě železa a manganu dokáže odstranit také sirovodík. Všechny tyto částice jsou oxidovány a následně zachycovány na filtračním loži. Pyrolox funguje v podstatě jako katalyzátor. Usazené částice jsou odstraňovány proplachem vodou, není zapotřebí žádného dalšího činidla, ani regenerace tabletovou regenerační solí, jak je tomu u změkčovacích stanic. V tomto případě se nežádoucí nečistoty z náplně jen vymyjí vodou a následně je náplň opět připravena k dalšímu použití. Před prvním použitím a vůbec uvedením celého zařízení s touto černou filtrační hmotou do provozu doporučujeme provést proplach.
Můžeme ho použít také společně s dalšími typy úprav, jako je provzdušňování, chlorování nebo ionizace. Jedná se o těžký materiál, proto doporučujeme nejprve stanici umístit a teprve poté naplnit odželezňovací zařízení.

Barva: černá
Specifická hmotnost: 3,8
Objemová hmotnost: 1,924 g/l
pH: 6,5 - 9 (6,5 – 8,2)
Hloubka lože: doporučená hloubka je 46 cm, ale také v závislosti na daném pužití a kvalitě upravované vody
 

Birm je stejně jako Pyrolox katalyzátor a odstraňuje z vody železo a mangan, tedy jejich vyfiltrovatelné sraženiny, které jsou pak vodou vymývány. Stejně jako u výše zmíněného odpadá jakákoliv nutná regenerace solí či manganistanem draselným a další přidávání chemických prostředků. I přes nízké nároky jsou v provozu známy jeho vynikající výsledky, které jsou obnovovány pouhým proplachem vodou.

Barva: černá
Koeficient shodnosti: 1,6
pH: 6,8 - 9 v případě výskytu manganu 8 - 8,5
Výška lože: 750 - 900 mm min.
Rozpínavost lože (proplach): 20 - 40%
 

V posledních několika letech se stále častěji využívá pomoci dalšího filtračního média, které dokáže současně odstranit jak železo, tak i tvrdost vody, a to média ECOMIX. Jedná se o směsnou hmotu, která jak již bylo uvedeno, Vás dokáže zbavit obou problémů naráz. Tomuto médiu se budeme věnovat samostatně v kategorii změkčování vody.

Zajímá Vás více informací o odželeznění vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!
Zařízení na odželeznění vody naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz.