Odstranění železa a manganu

Při využívání vlastních zdrojů pitné vody, především vrtaných studen, musíte často řešit problémy se zvýšeným obsahem železa a manganu ve Vaší vodě. Jak poznáte, že Vaše voda obsahuje nežádoucí železo a mangan?.... Jak se říká, už na první pohled....
Železo rozpuštěné ve vodě v podobě železnatých iontů nevidíme, ale po styku se vzduchem začíná železo reagovat a vzniká hydroxid železitý, který je nerozpustný a tvoří známé a obtěžující povlaky. I velmi malé koncentrace železa mohou způsobit problémy např. se zvýšeným počtem kolonií bakterií, které při svém úhynu zapřičiňují zápach vody. Tato voda pak není vhodná ani k použití pro užitkové účely. Pro zvýšený obsah železa je typická tvorba rezavých a načervenalých povlaků, které ale nemusíte vidět ihned, objevit se mohou až po čase, obvykle také po ohřevu vody. Velmi často pak dochází k zanášení trubek, kde se vytváří pevné usazeniny a krusty, které brání průtoku vody do praček nebo myček. Jak již bylo zmíněno v úvodu, se železem mají potíže spíše vlastníci vrtaných studen, než lidé využívající městský vodovod.

 

Zajímá Vás více informací o úpravě tvrdé vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!

Pro mangan, který se ve vodě vyskytuje v podobě manganatých iontů, jsou typické naopak mastné skvrny, které se objevují na vodní hladině a ničí tím kvalitu pitné vody, zanechávají stopy na prádle apod.
Norma pro pitnou vodu udává max hodnoty pro tyto prvky následující:

Fe 0,2 mg/l
Mn 0,05 mg/l

Odstranění železa a manganu je důležitým krokem pro další úpravy vody jak za pomoci reverzní osmózy, tak i při samotném změkčování. Kousky vysráženého železa mohou poničit jednotlivé součásti změkčovacích zařízení, jejích řídících jednotek, ucpat přívodní hadičky atd.

Postup při odstraňování železa

Rozpuštěné železo, v mnoha případech i s manganem, jsou společně odstraněny pomocí tzv. katalytické oxidace. Do sklolaminátových lahví se nasype filtrační hmota s vlastnostmi katalyzátoru, tzn. dojde k urychlení samotné reakce. Díky této reakci je železo silně oxidováno kyslíkem obsaženým ve vodě a vytváří se nerozpustné sraženiny, které jsou zachycovány na filtrační směsi uvnitř nádoby. Při zpětném proplachu a čištění náplně se tyto sraženiny vymyjí a jsou odpadní hadicí sváděny do odpadu. Takto popsaný zpětný proplach se provádí po upravení určitého předem nastaveného množství vody, což se nazývá 'regenerace'. Pouze to není regenerace v klasickém smyslu jako u náplní, které k regeneraci využívají roztok tabletové soli.

Naše firma nejvíce využívá filtračních směsí na základě dioxidu manganu. Patří sem hmoty Pyrolox a BIRM.
Obě média pro svou regeneraci, nebo-li znovuobnovení, využívají pouze zpětný proplach čistou vodou. Toto proprání trvá cca půl hodiny a plně stačí pro obnovu a vyčištění náplně. Před spuštěním úpravny do 'ostrého provozu', tedy na úpravu vody v domě, doporučujeme filtrační hmotu proprat od prachu a usazenin v nádobě. Tento proplach trvá cca ctvrt hodiny, poté již není třeba úpravnu čistit a můžete vodu pustit do objektu.
Stanice pro odstraňování železa a manganu se obvykle skládají z řídící jednotky, která kontroluje a řídí celý proces úpravy vody, a sklolaminátové lahve naplněné filtrační směsí. Odželezňovací stanice je vybavena také odpadní hadicí, která odvádí vodu se sraženinami železa při proplachu náplně. Na rozvod vody se stanice napojuje pomocí pancéřových hadic.

Foto stanice a příklad napojení odželezňovací stanice na rozvod vody:

Odželezňovací stanice na rozvod vody Odželezňovací stanice Odželezňovací stanice na rozvod vody

Zajímá Vás více informací o odstranění železa a manganu z vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!
Zařízení, která odstraní železo a mangan z vody naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz.