řídící jednotka

         Řídící jednotka RX 79B je využívána pro stanice změkčovací, pro odstranění dusičnanů i pro stanice odstraňující současně železo i tvrdost. Jedná se o řídící jednotku s objemovým řízením, která nachází svoje uplatnění jak v rodinnných domcích a domácnostech, tak i v průmyslu.
       Jedná se o velmi spolehlivou a vysoce moderní jednotku se snadným programováním a propouštěním vody během regenerace. Pro nechtěné nastavení jednotky jsou tlačítka po 1 minutě neaktivity zablokována. Stav chodu celé stanice zobrazuje přehledný barevný displej, který díky piktogramům znázorňuje jednotlivé regenerační fáze. Data nastavená v jednotce jsou uchována po dobu tří dnů v případě výpadku proudu. Můžeme také nastavit typ regenerace, a to okamžitou nebo zpožděnou. Při okamžité regeneraci dává jednotka pokyn k odstavení stanice, při zpožděné dá jednotka pouze pokyn a čeká do nastavenéh času, zpravidla ve 2 hod. v noci, kdy proběhne regenerace. Její jednotlivé kroky můžeme nastavit v námi potřebné délce trvání. Jednotka je také vybavena tzv. řezacím šroubem, díky němuž můžeme nastavit výstupní tvrdost upravované vody.

Parametry jednotky:
Výkon: 2 m3/h                                    Vstup/ výstup: 3/4”
Připojení solanky: 3/8”                        Odpad: 1/2”
Řízení: objemové                                Připojovací závit: 2 1/2”
Průměr lahve: 6 - 12”                         Max. teplota: 43°C
Max. tlak: 0,3 - 0,6 MPa                      Napájecí soustava: 230V, 50Hz


Řídící jednotka RX 73 typu duplex je nejvíce využívána v průmyslu, jak již bylo napsáno na předchozích stránkách, pro nepřetržitý provoz. Jednotka se připojuje na dvojici lahví, kdy v provozu je vždy jen jedna a druhá je v záloze nebo v regeneraci. Jednotka automaticky přepíná mezi jednotlivými lahvemi, čímž je zajištěna nepřetržitá dodávka upravené vody. Stejně jako v předchozím případě se jedná o velice moderní a spolehlivou jednotku s barevným displejem zobrazujícím jednotlivé provozní i regenerační fáze. Oproti jednotce RX 79B nepropouští při regeneraci vodu. Pro nechtěné nastavení jednotky jsou tlačítka po 1 minutě neaktivity zablokována. Stav chodu celé stanice zobrazuje přehledný barevný displej, který díky piktogramům znázorňuje jednotlivé regenerační fáze. Data nastavená v jednotce jsou uchována po dobu tří dnů v případě výpadku proudu. 

Parametry jednotky:
Výkon: 2,5 m3/h                                 Vstup/ výstup: 1”
Připojení solanky: 3/8”                        Odpad: 1/2”
Řízení: objemové                                Připojovací závit: 2 1/2”
Průměr lahve: 6 - 16'                         Max. teplota: 43°C
Max. tlak: 0,3 - 0,6 MPa                      Napájecí soustava: 230V, 50Hz

Další řídící jednotkou, kterou používáme je RX 67B, která se využívá zejména u odželezňovacích stanic s náplní pyrolox nebo birm, ale také u stanic s náplní např. polovypáleného dolomitu pro zvýšení pH nebo aktivního uhlí, které odstraní chlor nebo nepříjemný zápach. Jednotka je s časovým režimem a nenajdete u ní injektor pro spouštění regenerace. Náplň u stanic s touto jednotkou se pouze čistí zpětným proplachem. Pro nechtěné nastavení jednotky jsou tlačítka po 1 minutě neaktivity zablokována. Stav chodu celé stanice zobrazuje přehledný barevný displej, který díky piktogramům znázorňuje jednotlivé regenerační fáze. Data nastavená v jednotce jsou uchována po dobu tří dnů v případě výpadku proudu. 

Parametry jednotky:
Výkon: 4 m3/h                                    Vstup/ výstup: 1”
Připojení solanky: 3/8”                        Odpad: 1”
Řízení: časové                                      Připojovací závit: 2 1/2”
Průměr lahve: 6 - 16”                         Max. teplota: 43°C
Max. tlak: 0,3 - 0,6 MPa                      Napájecí soustava: 230V, 50Hz

Samozřejmě toto nejsou jediné řídící jednotky, které používáme, ale patří mezi nejčastější. Vždy se snažíme navrhnout co nejvhodnější jednotku pro danou úpravu vody na základě vstupních parametrů.
Cenovou nabídku řídících jednotek naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz