Technologie reverzní osmózy

        Reverzní osmóza, v dnešní době velmi diskutované téma, ale také hojně využívaná technologie pro úpravu vody jak v domácnostech, tak i v průmyslových odvětvích nebo medicíně. Jedná se nejvyšší formu filtrace a řadíme ji ke špičkovým technologiím, která dokáže odstranit z vody 90 až 98% všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů apod.), 95 až 98% těžkých kovů (olova, kadmia, chrómu, rtuti, baria apod.) a také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie (Cryptosporidium parvum, Escherichia coli aj.) a viry bez použití chemie.

Zajímá Vás více informací o technologii reverzní osmózy? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!

        Princip osmózy nalezneme v přírodě, je to základní vlastnost všech živých buněk obalených polopropustnými (tzv. semipermeabilními) membránami. Tento přírodní jev (selektivní přenos tekutin) probíhá v buňkách všech živých organismů, člověka nevyjímaje. Jinak řečeno, buňky jednotlivých živých organismů osmotický jev využívají při procesu výživy. Díky osmotickému jevu jsou buňky zásobeny minerály a solemi a obráceným směrem vypuzují nepoužité látky.

       Celý osmotický jev si můžeme jednoduše vysvětlit na soustavě spojených nádob s polopropustnou membránou propouštějící pouze molekuly vody. Pokud máme vodu čistou, hladiny v obou válcích ve spojených nádobách  jsou ve stejné výšce.  Jakmile ale přidáme do jednoho z válců nečistoty, voda začne přetékat ze strany s čistou vodou na stranu, kde jsou obsažené nečistoty a hladina se zvedne. Pokud chceme, aby voda začala proudit do válce s čistou vodou, tedy aby se voda s nečistotami začala filtrovat, vyvoláme umělý tlak. Při takto vyvolaném tlaku ve válci se znečištěnou vodou začne voda pronikat skrze membránu a to tak, že se na ní zachycují nečistoty a do válce s čistou vodou pronikají opět jen molekuly čisté vody.
       Jak je vidět z výše uvedeného, je to velice jednoduchý proces, který nám ale dokáže poskytnout výjiměčně vysoce kvalitní vodu, kterou následně můžeme použít pro různé aplikace. Osmóza, jinak zvaná také hyperfiltrace, má velký význam v mnoha odvětvích, ať už se jedná o biologii nebo medicínuPrávě v těchto jmenovaných oborech se setkáme s jevy na membránách polopropustných, přičemž tyto jevy jsou vlastně základem všeho, čím můžeme charakterizovat živou příroduKdyž vezmeme v úvahu samotné lidské tělo, lidský organismus, pracují na tomto principu například ledviny. S pojmem umělá ledvina se jistě setkal každý z nás. Na v podstatě stejném základě pracuje i reverzní osmóza pro úpravu pitné vody. Lidstvo tuto technologii využívá například na lodích pro výrobu pitné vody ze slané mořské, při letech do vesmíru, v ponorkách apod. Přitom takto vyspělou technologii si v dnešní době může zabezpečit jistě každý z nás, není finančně náročná, z hlediska času bude neomezeně a spolehlivě vyrábět vodu výjimečné kvality a chránit tak naše zdraví.

          Membrány .... hlavní stavební prvek celého zařízení reverzní osmózy. Typem membrány můžeme ovlivnit nejen průtok vody zařízením, ale také stupeň odsolení vody. Další velice důležitou součástí zařízení jsou moduly. Pod pojmem modul rozumíme kompaktní uspořádání pracovní plochy membrány ve vhodně zvoleném pouzdru určeném pro zabudování do zařízení.
        Proces čištění a úpravy vody byl za léta zkoušení a provozu jednotlivých reverzních osmóz propracován do těch nejmenších detailů tak, aby byla zajištěna kvalitní čistá voda. Vodu, kterou chceme upravit, přivádíme do systému přechodem přes první, sedimentační filtr, díky němuž jsou zachyceny hrubé nečistoty z potrubí. Patří mezi ně písek, drobné kousky železa nebo řasy. Druhý stupeň čištění vody tvoří filtr ze slisovaného aktivního uhlí. Tím vodu odchlorujeme, dokážeme ji zbavit zápachu a různých pachutí. Průtokem vody přes filtr aktivního uhlí dochází k  odlupování drobných částeček uhlí, které spolu s nežádoucím zabarvením vody zachytí sedimentační filtr s velikostí otvorů pouze 1 mikron, neboli třetí stupeň filtrace. Tím je dosaženo nejvyšší ochrany a správné fukčnosti membrány.
          Předposlední, čtvrtý filtrační stupeň je tvořený polopropustnou osmotickou membránou typu TFC (thin film composite) přes kterou protéká filtrovaná voda a jsou zachyceny bakterie, pesticidy, dusičnany, kyanidy, nerosty a těžké kovy s vysokou účinností od 86 do 100% jejich obsahu ve vodě.
         Poslední, pátý stupeň filtrace je 'podchycen' filtrační vložkou s velmi jemně granulovaným, lisovaným uhlíkem. Tento v pořadí druhý uhlíkový filtr z vody odstraní všechny zbývající nečistoty, volné radikály, plyny nebo organické mikročástice. Pátým stupněm je proces čištění vody zdárně ukončený.

          Po celém takto popsaném čistícím procesu je voda čistá a demineralizovaná. Proto je zapotřebí upravit její složení přidáním minerálů pro zabepezčení správného rozvoje nejen lidského zdraví, ale i celého lidského organismu. Voda je vedena přes mineralizační vložku, díky které je obohacena o vápník, magnézium, sodík, draslík, jód, fluor a další tak, jak to lidské tělo potřebuje. Výčet těchto minerálů musí být ve správném, zdraví prospěšném poměru. Revezní osmoźa pro domácnosti je vybavena tlakovým zásobníkem pro záchyt výstupní upravené vody. V domácnostech je pro odběr upravené vody ze zásobníku umístěn výdejní kohoutek na dřezu. Pro nejlepší dostupnost upravené vody je celá jednotka reverzní osmózy zpravidla umisťována pod dřez.

Typy reverzních osmóz

  

Každé zařízení reverzní osmózy je vybaveno: 
- sadou filtrů pro jednotlivé stupně čištění
- všemi potřebnými spojkami a adaptéry   
- výdejním kohoutkem upravené vody a tlakovým zásobníkem

K dispozici jsou reverzní osmózy bez přídavné pumpy i vybavené podpůrnou pumpou. Tato pumpa je využívána především pro udržení stálého tlaku potřebného při průchodu vody skrze membránu pro její ideální funkčnost. Vestavěná pumpa uvnitř systému je velmi tichá.

Zajímá Vás více informací o technologii reverzní osmózy? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!
Reverzní osmózy (s vestavěnou pumbou i bez pumpy) naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz.