Odstranění dusičnanů

Ve vodě se vyskytuje mnoho nežádoucích příměsí. Kromě tvrdosti nebo železa obsaženého ve vodě se můžete potýkat i se zvýšeným obsahem dusičnanů. Dusičnany jsou součástí jednoho z důležitých cyklů na planetě Zemi, tzv. dusíkového cyklu, proto jsou v menším množství obsaženy vlastně všude a nejsou škodlivé. Bohužel stále více majitelů vrtů a studní se musí potýkat s jejich zvýšeným výskytem a to díky občasným únikům odpadních vod nebo zvýšeným hnojením s obsahem ledku.

Zajímá Vás více informací o úpravě tvrdé vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!

Nebezpečí dusičnanů (NO3-) je dáno možností změny v zažívacím ústrojí člověka - z dudsičnanů na toxické dusitany (NO2-). Nejvetší nebezpečí hrozí u kojenců, a to v případě tzv. dusičnanové alimentární methemoglobinaemie (DAM). To je dáno reakcí dusitanů s krevním barvivem hemoglobinem na methemoglobin, který už není schopen přenášet kyslík. Proto jsou dány mezní hodnoty pro dusičnany, kdy se voa využívá jako kojenecká, a to 15 mg/l. Pro dospělé je limit vyšší téměř trojnásobně, jedná se o 50 mg/l.

Odstranění dusičnanů nelze provést pouhým převařením vody

Bohužel dusičnanů se nezbavíme pouhým převařením vody. Mezi nejčastější metody odstranění dusičnanů z vody patří iontová výměna, při které dochází k výměně dusičnanů za chloridy. Stanice pro odstranění dusičnanů jsou instalovány na hlavním přívodu vody, v menším provedení je můžeme umístit i k jednotlivým odběrným místům.
Vedle zvýšeného obsahu dusičnanů je důležité sledovat i obsah chloridů. Jejich limitní hodnotou je 100 mg/l, přesněji jejich nevyšší mezní hodnota je 250 mg/l. Z praxe můžeme říci, že tato iontová výměna dusičnanů za chloridy je možná do množství dusičnanů cca 100 – 120 mg/l. Při vyšších hodnotách dusičnanů, než jaké jsou dány vyhláškou, je nejlepší využít služeb reverzní osmózy, která je schopná snížit dusičnany z hodnoty až 450 mg/l na limit 50 mg/l. Kojeneckou vodu, s limitním obsahem 15 mg/l, je schopna vytvořit ze vstupní vody o obsahu cca 140 mg/l dusičnanů.

Odstranění dusičnanů centrálně nebo lokálně

Pokud se chcete zbavit dusičnanů ve Vaší vodě, existuje na to podobný postup, jako je změkčování vody, kdy voda protéká přes iontoměničovou náplň, v tomto případě tzv. anex. Stejně jako náplně pro odstraňování tvrdosti se i tato náplň musí po vyčerpání své kapacity zregenerovat roztokem chloridu sodného, tedy z regenerační tabletové soli. Pro odstraňování dusičnanů používá naše firma syntetickou živici, která na sebe váže skupinu NO3- a uvolňuje anionty Cl-.

Stejně jako u změkčovací stanice i tady kontroluje celý proces řídící jednotka a automaticky vpouští celou stanici do jednotlivých fází regenerace.
Aby Vaše voda neměla konečný obsah dusičnanů 0 mg/l, což také není pro lidské tělo dobré, doporučujeme ke stanici přidat tzv. bypass. Tím zajistíme regulovatelný obtok, kdy můžeme část surové vody smísit s vodou upravenou a tím určité množství dusičnanů do vody vrátit. Takto se dá snadno splnit norma 50 mg/l dusičnanů a nezvedneme přitom obsah chloridů.
Pokud je navrhována stanice pro rodinný dům, kde není obsah dusičnanů příliš vysoký a konečný objem filtrační náplně nepřesáhne 30 litrů, může se sestavit stanice kompaktní, kdy obal celého zařízení slouží jako solná nádoba, která skrývá sklolaminátovou lahev a řídící jednotku. Toto provedení je vhodné zejména do koupelen. Pokud ale zařízení bude umístěné v suterénních prostorách nebo se jedná o stanici pro průmyslová odvětví, volí se jiný typ. Stanice je potom složena přímo ze sklolaminátové lahve, která není nijak omezena objemem, řídící jednotkou a přidanou solnou nádobou pro přípravu regeneračního roztoku z tabletové soli. Vnější obal je stejný jako u klasických změkčovacích stanic, pouze se liší použitý typ filtrační hmoty.

Foto již zrealizovaných projektů (1. kompaktní zařízení typu SLIM, 2. zapojení stanice typu duplex vč. dávkovacího systému, 3. kompaktní zařízení typu BSEco se zabudovanou jednotkou)

Zajímá Vás více informací o odstranění dusičnanů z vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!
Zařízení, která odstraní dusičnany z vody naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz.