Mechanická filtrace

        Pro první stupeň čištění vody, ještě než voda přichází na samotné technologie pro úpravu vody, se využívá nejčastěji filtrů mechanických nečistot vybavených filtračními vložkami.
       

Zajímá Vás více informací o mechanické filtraci vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!

Filtry mechanických 

nečistot používáme k oddělení nerozpustných částic z vody. Patří sem zpravidla písek, jíl, často vápno, různé krystalické sraženiny, mikroorganismy, ať už živočišného nebo rostlinného původu, atd. Oddělení těchto nežádoucích částic od zbytku vody nazýváme filtrací. Proces filtrace je čistě fyzikální proces, kdy voda proudí skrze filtr a jeho filtrační vložku s různou velikostí 'ok', na které jsou částice usazovány.
         Ve své podstatě filtry mechanických nečistot představují velmi jednoduchý a rychlý způsob filtrace vody a odstranění většího množství nežádoucích látek. Při instalaci celého zařízení pro úpravu vody obsahující řídící jednotku jsou filtry mechanických nečistot umístěny před zmíněnou úpravnu vody a to z důvodu ochrany této řídící jednotky.
        Mechanický filtr na vodu se skládá z hlavy filtru, která je opatřena dvěmi závitovými otvory - pro vstup a výstup vody, tzv. matice pro spojení uchycení hlavy a ze samotného průhledného těla filtru. Všechny části jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu. Do těla filtru se vkládá filtrační vložka vyrobená z polypropylenu, často nazývaná také jako lisovaná filtrační vložka. Tyto filtrační vložky jsou vložkami jednorázovými, s různou mírou prostupnosti pro nečistoty, tedy s porézností, která je udána v mikronech. Používají se vložky 15; 1020 nebo 50 mikronů.
        Nejčastěji jsou využívány filtry velikosti 10” se závitovým otvorem vstup/výstup 1” spolu s filtračními vložkami vhodnými pro tento druh filtrů, a to 10”x2,5” s vhodně zvolenou velikostí pórů. Díky průhlednosti filtru můžeme snadno poznat, kdy je třeba použít novou filtrační vložku, aby filtrace byla co nejúčinnější.

Technické parametry:
vstup/výstup vody: 1”
max. pracovní tlak: 0,6 MPa (6 bar)
max. pracovní teplota: 40°C

 

Zajímá Vás více informací o mechanické filtraci vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!
Filtry mechanických nečistot (i filtrační vložky) pro úpravu vody naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz.