Změkčování vody

         V dnešní době je tvrdost vody a její projevy velkou vráskou na čele jak obyvatel rodinných domků a obyčejných domácností, tak i provozovatelů penzionů, kuchyní nebo velkých průmyslových komplexů, které ke své výrobě vodu nutně potřebují. Pokud chcete prodloužit životnost všech Vašich spotřebičů, praček, myček, varných konvic, ale i velkých průmyslových zařízení, je nejlepší možností změkčení vody pomocí iontoměničové výměny, která slaví úspěchy na širokém poli svého využití.

Zajímá Vás více informací o změkčování vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!

         Úprava vody formou iontoměničové výměny je v dnešní době velmi oblíbená a také velice rozšířená. Ve své podstatě se jedná o  jednoduchý, ale zároveň velmi efektivní způsob úpravy vody. Za dobu svého využívání je to léty prověřená technologie, která při správném použití dává kvalitní a snadno ověřitelné výsledky na výstupní, upravené vodě.
          Základem této technologie jsou pryskyřice, které zabezpečují iontovou výměnu a díky svému chemickému složení a struktuře jsou vysoce odolné. Tvoří je pevné, ve vodě nerozpustné kuličky nebo granulát s vysokou odolností. Při kontaktu s vodou, a to je také pro nás jejich nejdůležitější vlastnost, mají schopnost vyměňovat ionty.

Proces změkčení vody

         Iontoměničovou náplní je naplněna sklolaminátová lahev, která je buď samostatnou jednotkou s přidanou solnou nádobou, nebo je vnitřní součástí obalu celého zařízení. Sodné ionty náplně se při průtoku vody dostávají do kontaktu s ionty vápníku a hořčíku, které jsou ve vstupní vodě rozpuštěny a jsou zachycovány náplní, která odevzdá své sodné ionty. Podstatou je tedy to, že náplň z vody stahuje ionty vápníku a hořčíku a vyměňuje je za ionty sodné (kationty Ca2+ a Mg2+ se vymění za kationt Na+ nebo H+). Jakmile ale iontoměničová náplň odevzdá všechny své sodné ionty, dojde k ukončení výměny. Náplň je nutné oživit, zregenerovat, aby se vrátila její funkce a mohli jste úpravnu i nadále využívat v plném rozsahu. Pro regeneraci náplně se používá roztok vytvořený z tabletové soli. K tomuto účelu se použije klasická kuchyňská sůl, která musí být slisována do tablet, tedy tzv. tabletová regenerační sůl, pro nejvyšší účinnost. Při procesu regenerace dochází k opačnému procesu. Náplň ve sklolaminátové lahvi je promývána vodou a je nasáván roztok tabletové soli.      

Při  změkčování vody iontoměničovou náplní je z vody odstraněn vápník + hořčík, ale všechny žádoucí součásti zůstávají ve vodě obsaženy!       

Zařízení pro změkčení tvrdé vody

Zařízení určená pro změkčení tvrdé vody jsou sestavována a řešena pro koncového uživatele tak, aby zásoba tabletové regenerační soli potřebná pro obnovení funkcí náplně byla časově dlouhodobá a stanice mohla pracovat zcela automaticky. Nutné je pouze včas doplňovat tabletovou sůl, aby jí byla stále dostatečná zásoba pro další regenerace. Pokud by regenerace nebyla provedena včas a správně, tedy s dostatečným množstvím regenerantu, může dojít ke snížení účinnosti náplně a výstupní voda nebude mít požadované parametry zaručené výrobcem.
         Námi dodávaná filtrační hmota je certifikována pro použití pro pitnou vodu dle Vyhlášky 254/2004 Sb., stejně jako v potravinářství. Životnost iontoměničové náplně je 7- 9 let. Celková doba žvotnosti ale záleží na mnoha faktorech a také na provozu změkčovací stanice. Musí být dodržováno pravidlo, že náplň změkčovacího zařízení nesmí být vystavena působení mrazu. Jakmile k tomu dojde, hrozí nebezpečí poškození jednotlivých granulek náplně a také ztráta její funkce.
            Pokud dojde k poškození mrazem, nebo ke ztrátě funkce náplně jinak, je nutné ji vyměnit. S výměnou náplně Vám pomohou naši pracovníci.
        Tvrdost vstupní vody a množství iontomeničové náplně ve sklolaminátové lahvi ovlivňuje množství vody, které je stanice schopna upravit před vyčerpáním kapacity.
          Mezi nejčastěji využívané filtrační hmoty pro odstranění tvrdosti patří katexová pryskyřice certifikovaná pro použití v potravinářství nebo také dnes hojně využívaná směsná filtrační hmota Ecomix, která dokáže odstranit jak tvrdost vody, tak i železo.
           Používání směsné filtrační směsi Ecomix patří mezi velmi moderní metody jak odstranit tvrdost vody, železo, mangan, amoniak a přírodní organické sloučeniny. Použití směsi Ecomix je tak efektivní díky rozdělení hmoty na pět filtračních vrstev, které odstraní všechny kontaminující látky.

Životnost média je 3-10 let. (dle parametrů surové vody)

Pracovní podmínky:
Tvrdost: < 750 mg/l CaCO3                                  Železo: < 15 mg/l
Mangan: < 3 mg/l                                                  COD (KMnO4): < 16 mg/l
Amoniak: < 4 mg/l                                                 TDS: < 4000 mg/l
Provozní teplota: 4-40 °C                                      pH: 5-10
Optimální hloubka lože: 800 mm                          Průtok: 20-25 m/h
Průtok proplachnu (15-20 min): 13-15 m/h
Průtok regenerační (45-65 min): 3-5 m/h
Průtok oplachu (15-20 min): 20-25 m/h
Volný objem lože: > 40%

          Při volbě úpravny vody volíme stejně jako při odstraňování dusičnanů pro malé rodinné domy a domácnosti kompaktní zařízení, kdy obal stanice tvoří přímo solnou nádobu, ve které je ukryta sklolaminátová lahev se směsí. Pokud chceme použít stanici pro průmysl, nebo je třeba vyšší kapacita, používá se samostatná lahev se směsí a přidanou solankou pro výrobu solného roztoku z tabletové regenerační soli. V některých případech a to zejména pro nepřetržité provozy, využíváme tzv. zapojení duplex, kdy se stanice skládá ze dvojice lahví, které jsou spojeny jednou řídící jednotkou, která kontroluje proces změkčování i regenerace. V provozu je vždy jedna lahev a po vyčerpání kapacity její náplně dojde k její regeneraci a řídící jednotka sama automaticky přepne na lahev druhou, která zajišťuje dodávání upravené vody. Tento provoz je velmi ekonomický, ale jak již bylo zmíněno, hodí se spíše pro průmysl než pro rodinné domy. Pokud potřebujete pouze malou stanici pro změkčení vody, např. do kuchyní v restauracích, postačí kompaktní zařízení s názvem Slim mini, který obsahuje 5 l filtrační náplně.

Foto již zrealizovaných projektů (1. kompaktní zařízení typu SLIM, 2. zapojení stanice typu duplex vč. dávkovacího systému, 3. kompaktní zařízení typu BSEco se zabudovanou jednotkou)  

                                                                           Zařízení na změkčení vody              Zařízení na změkčení vody          Zařízení na změkčení vody

Zajímá Vás více informací o změkčování vody? Nabízíme poradenství ZDARMA. Kontaktujte nás!
Zařízení pro změkčování vody naleznete na našem e-shopu www.aquanord-eshop.cz.